Нашите мероприятия
Отнася се и за теб

Отнася се и за теб

2009. 02. 27.
На мероприятията на клуб „Нова енергия“ можеш да научиш всичко, свързано по темата. Възникването на глобалното затопляне и заплахите от него, възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, икономическа криза и екобизнес. За мястото и времето на актуалните мероприятия ще уведомяваме членовете на клуба и партньорите си чрез e-mail.
И ние отиваме!

И ние отиваме!

2009. 02. 27.
С удоволствие очакваме всяка организация и фирма, работеща в областта на опазването на околната среда. На тази страница ще публикуваме безплатно описанието, мястото и времето на провеждане на вашето мероприятие, за да може всеки да вземе активно участие в подобряването на средата ни.

NuovaEnergia Club

NuovaEnergia