Aparati koriste gigavate
2009. 06. 17.
Proizvodnja električne energije trebat će porasti za više stotina gigavata ako se ne popravi učinkovitost električnih aparata, jer će u sljedećih nekoliko godina naglo porasti broj aparata, piše Međunarodna Energetska Agencija.

Međunarodna Energetska Agencija (IEA) sa sjedištem u Parizu u srijedu je izdala [1] izvješće pod nazivom Spravice i gigavati, u kojem je navedeno da električni aparati trenutno troše 15 posto od ukupne potrošnje energije u domaćinstvu, a ovaj će broj ubrzano rasti.
 
Širom svijeta električni aparati se koriste sve više. Trenutno njih 2 milijarde je u upotrebi, uz više od 3 milijarde mobilnih telefona. IEA-ina procjena je da će u roku od sedam mjeseci na Zemlji biti više od 1 milijarda računara.
Sve to znači da će u sljedećim desetljećima naglo porasti sveukupna potrošnja energije od električnih aparata. IEA računa da će se do 2020. godine potrošnja informatičkih i kućanskih aparata udvostručiti, do 2030. utrostručiti, što će značiti da će tada aparati koristiti više od 1700 teravata. Sve to koštat će domaćinstva 200 milijardi dolara, a elektrane će trebati generirati nekih 280 gigavata više nego danas.
 
Za korisnike mobilnih telefona veoma je važna njihova učinkovitost između punjenja, tako da se već sada dostižu bolji rezultati, a razvoj na tom polju je stalan. Baš iz tog su razloga mobiteli puno učinkovitiji od drugih električnih aparata. Nobua Tanaka, predsjednik IEA vjeruje da se vlade trebaju umiješati u ona pitanja u kojima tržišno natjecanje ne pridonosi razvoju energetske učinkovitosti.
 
Mada se uz korištenje boljih dijelova može postići određena ušteda, mnogo više energije moglo bi se uštedjeti harmoniziranjem softvera i hardvera. Aparati imaju sve više i više funkcija, a svaka funkcija ima svoju količinu potrošnje energije (na primjer računarska igra koristi više od programa za editiranje teksta). IEA vjeruje da bi se putem strogih pravila trebalo regulirati koja funkcija smije utrošiti koliko energije.
 
Izvor:index.hu

Natrag
NuovaEnergia Club

NuovaEnergia