VODA JE VRIJEDNOST!
2009. 02. 26.
Otkrijmo vodu koja košta upola cijene: inteligentna štedljivost! Opće je poznato da je voda osnova svih ljudskih djelatnosti, te da stoga mora biti zaštićena. Razvoje tehnologije doveo je do promjene u životnom stilu, što je pak rezultiralo u promjeni navika potrošača i u velikoj rasipnosti.

Istovremeno, zahvaljujući informiranju o okolišu nova se tehnologija može koristiti kako bi se trenutne tendencije usporili ili sasvim okrenule.
 
Hoteli, kampovi, sportske dvorane, teretane, kasarne, bolnice i druge javne ustanove godišnje troše ogromne novce na režijske troškove, od kojih je značajan dio energija utrošena na vodu i njeno zagrijavanje.
NuovaEnergia može mnogo toga uraditi kako bi energetski računi bili niski! (i do 50%)

NuovaEnergia već je rasprostranjena i aktivna u zapadnoj Europi. Nudi jednostavna tehnološka rješenja – koja se lako mogu montirati na slavine i tuševe – kako bi voda i zrak u pravilnom omjeru prolazili kroz slavinu, čime se postiže i do 50% uštede u potrošnji vode i uz nju povezane energije.
 
U Italiji i Španjolskoj već više od 350.000 obitelji već koristi naše nove regulatore!

Natrag
NuovaEnergia Club

NuovaEnergia