Praktické rady
V kuchyni

V kuchyni

2009. 03. 06.
Ještě než dojde k nedorozumnění: zavést energeticky úsporná opatření neznamená, že se musíte vzdát obvyklého komfortu nebo že musíte investovat tisíce korun. Dodržením několika jednoduchých dobrých rad můžete významně snížit své měsíční náklady.
Tepelná izolace

Tepelná izolace

2009. 03. 06.
Víte, že v případě běžného obytného domu se díky správnému zateplení dá ročně ušetřit kolem 16 000 tisíc korun?
Nabíječky

Nabíječky

2009. 03. 06.
Důležitá poznámka vztahující se na nabíječky baterií, akumulátorů, počítačů, herních zařízení, vysílaček atd.
Elektronické přístroje - Standby

Elektronické přístroje - Standby

2009. 03. 06.
Energetická spotřeba přístrojů v pohotovostním režimu (Standby) může ročně představovat až 10% spotřeby elektřiny každé domácnosti.
Klimatizace

Klimatizace

2009. 03. 06.
V dnešní době rozšířený přístroj a tendence se stále stupňuje, čímž se opět pouze zvyšuje globální energetická spotřeba. Vzhledem k tomu, že tyto přístroje mají spotřebu stejnou – ne-li větší – než lednice nebo elektrický sporák, neuškodí trocha opatrnosti a vůle uposlechnout několika dobrých rad v souvislosti s jejím správným používáním.
Vytápění

Vytápění

2009. 03. 06.
Ať už máte topení jakékoli, ke zvýšení účinnosti je třeba především pořádně provést izolace otvorů (dveří, oken). Díky správné izolaci můžete ušetřit z účtu za topení až 30-40%.
Domácí osvětlení

Domácí osvětlení

2009. 03. 06.
Energie použitá k domácímu osvětlení tvoří kolem 12% našeho účtu za elektřinu.
Rady do koupelny

Rady do koupelny

2009. 03. 06.
Koupelna je druhým místem našich domácností, kde se energií nejvíce plýtvá.
Zpracování odpadu

Zpracování odpadu

2009. 03. 06.
Různé domácí odpady (sklo, plasty, kovy, papír, zbytky jídel) separujte a nakládejte s nimi odděleně, aby jejich sběr a recyklace byly co nejsnazší!
Šetření energií a domácí ochrana životního prostředí

Šetření energií a domácí ochrana životního prostředí

2009. 02. 28.
Ekologická stopa lidstva je o 30 procent hlubší, než kolik je Země schopna dlouhodobě udržet. Tento vědecky znějící výrok brzy pěkně zblízka zažijeme na vlastní kůži.
Šetřme energií

Šetřme energií

2009. 02. 27.
Potýkání se s téměř nezadržitelnými cenami petroleje nám připomíná energetickou krizi, která v polovině 70. let ovládla západní Evropu. Současná globální krize vede nevyhnutelně ke značnému růstu cen energie, s čemuž musíme všichni rok po roce čelit.
Domácí spotřebiče

Domácí spotřebiče

2009. 02. 25.
Pokud možno používejte lednici a další domácí spotřebiče s nízkou energetickou spotřebou, kategorie A nebo A+, A++. Moderní domácí přístroje mají o dost nižší spotřebu (až o 50%), než starší typy. Pravda, tato moderní, energii šetřící zařízení stojí poněkud více, ale jejich cena se celkem rychle vyplatí.

NuovaEnergia Club

NuovaEnergia