Ústavy ,školy ,veřejné instituce
Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín

Krajská nemocnice Tomáše Bati Zlín

2013. 09. 19.
Krajská nemocnice T. Bati je od ledna 2006 akciovou společností s širokou škálou odborných pracovišť. Jediným akcionářem společnosti je Zlínský kraj. Hlavním cílem krajské nemocnice je poskytování kvalitní péče pacientům ve všech specializovaných odděleních.

 V nemocnici pracuje 2190 zaměstnanců. Péči o pacienty zajišťuje 294 lékařů a lékařek, ostatní zdravotnický personál tvoří 1473 osob a zbytek z celkového počtu zaměstnanců jsou dělnické profese a THP. Ročně v KNTB hospitalizujeme přes 40 tisíc pacientů. K dispozici máme 1084 lůžek, z toho je 938 pro akutní péči a 146 pro následnou péči.
Nemocnice Třinec

Nemocnice Třinec

2013. 09. 19.
V rámci rekonstrukce nemocnice, proběhla i montáž spořičů vody, v provedení antivandal od naší společnosti. Výstupy z této akce si můžete přečíst v "Ohlasech na naše služby".
Střední odborná škola Trhové Sviny

Střední odborná škola Trhové Sviny

2013. 01. 03.
Škola leží 20 km jižně od Českých Budějovic. Svoji činnost škola zahájila v roce 1960 a současnou podobu získala v roce 2003 připojením Středního odborného učiliště zemědělského. Připravuje absolventy základních škol ve čtyřletém studijním oboru Ekonomika a podnikání, zakončeném maturitní zkouškou, a ve tříletých učňovských oborech gastronomických, technických a zemědělských. Areál školy se skládá z přední budovy, v níž jsou umístěny učebny, a k ní je koridorem připojena zadní budova s internátem a administrativním úsekem školy. Na koridor navazuje dílna pro odborný výcvik oboru truhlář. K těmto budovám přiléhá školní restaurační zařízení Junior Club, kde vykonávají odborný výcvik žáci gastronomických oborů. Celý areál je obklopen zelení. Potřebám odborného výcviku učňovských oborů slouží areál bývalého zemědělského učiliště, umístěný v Husově ulici.
Domov pro seniory Lukov

Domov pro seniory Lukov

2013. 01. 03.
Posláním Domova pro seniory Lukov je podporovat v co nejvyšší míře běžný způsob života seniorů a jejich soběstačnost, zajistit jim klidné a příjemné bydlení v bezpečném prostředí s odpovídající odbornou péčí poskytovanou pracovním týmem s požadovaným vzděláním a obětavým přístupem, kterým se snažíme přispět k prožití plnohodnotného a smysluplného života s ohledem na individuální potřeby každého uživatele.
Jihočeská univerzita

Jihočeská univerzita

2013. 01. 03.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je veřejná vysoká škola univerzitního typu. Vzdělávací, vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost rozvíjená na Jihočeské univerzitě (JU) zahrnuje všechny typy studijních programů v oborech ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, teologických, uměleckých, zdravotně sociálních a zemědělských.
Karlova univerzita v Praze

Karlova univerzita v Praze

2013. 01. 03.
V průběhu roku 2012 jsme provedli dodávku našich úsporných perlátorů do čtyř objektů Správy ubytovacích zařízení Karlovy univerzity a to v Praze a Plzni. Moc si toho vážíme, že nejstarší a nejrenomovanější univerzita v České republice se rozhodla využít naší nabídky a šetří životní prostředí s naší společností!
VOŠ Zlín

VOŠ Zlín

2012. 04. 03.
Vyšší odborná škola ekonomická Zlín patří mezi prvních 12 škol, které ve spolupráci s holandskými vysokými školami byly u vzniku tohoto odborného studia v ČR. Celkový projekt vznikl v úzké spolupráci s nizozemskou školou v Eidhovenu. Rovněž byly využity zkušenosti z obdobných typů škol z celé řady dalších států. Od roku 1992 má škola dva ekonomické obory - Marketing pro střední stupeň řízení a Účetnictví a finanční řízení. Dlouholetá tradice školy ve výuce odborných ekonomických předmětů, možnosti zahraničních stáží a odpovídající vybavení zajistily vysokou odbornou úroveň výuky, která byla oceněna udělením Certifikátu vysoké kvality na základě velmi náročného a podrobného hodnocení celkové činnosti nezávislou odbornou komisí
Koleje zemědělské univerzity v Praze

Koleje zemědělské univerzity v Praze

2012. 04. 03.
Koleje a Menza jsou účelovým zařízením České zemědělské univerzity v Praze. Zabezpečují ubytování a stravování českých a zahraničních studentů, tyto služby poskytují i pro tuzemské a zahraniční hosty školy.
Základní škola Hluk

Základní škola Hluk

2012. 01. 11.
MŠ Kopřivnice - Krátká

MŠ Kopřivnice - Krátká

2012. 01. 10.
Mateřská škola je umístěna na strategickém místě. Nedaleko je autobusové i vlakové nádraží, obchodní centrum, ZŠ M. Horákové a ZŠ sv. Zdislavy. Děti mají možnost vycházek do přírody i za město nebo bohatého kulturního vyžití - v blízkosti je kulturní dům, kino. Mateřská škola je účelová budova panelového typu, je situována v blízkosti městského centra. Byla otevřena v roce 1974 a původně sloužila jako závodní mateřská škola pro podnik Tatra Kopřivnice. Od 1. 1. 2003 je sídlem ředitelství Mateřských škol Kopřivnice. V budově jsou čtyři třídy s celkovou kapacitou 104 dětí.
MŠ Čtyřlístek Ostrava-Poruba

MŠ Čtyřlístek Ostrava-Poruba

2012. 01. 10.
Posláním naší MŠ je vytvořit pro děti podnětné prostředí plné pohody, kde mohou prožít radostné dětství ve společenství kamarádů, které je přizpůsobené vývojovým zvláštnostem a individuálním potřebám, pod vedením lidí, kteří se snaží stále rozvíjet a zdokonalovat svůj profesní i osobní růst dětské osobnosti, s ohledem na jeho individuální zvláštnosti a v duchu zásad zdravého životního stylu. Vzdělávání je zaměřeno na poznání světa kolem sebe i sebe samého. Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení. Ná školní vzdělávací program "VE ČTYŘLÍSTKU HRAJEME SI, POVÍDÁME, DOBROU POHODU TU MÁME "
ZŠ a MŠ Štramberk

ZŠ a MŠ Štramberk

2012. 01. 10.
ZŠ Kvasice

ZŠ Kvasice

2011. 12. 25.
Ve škole můžete najít 7 pavilonů s 18 kmenovými třídami, jídelnou, počítačovou, internetovou, chemicko-fyzikální, jazykovou a přírodopisnou učebnou, školní kuchyňkou, 2 tělocvičnami, venkovním areálem a dětským hřištěm. Škola žákům nabízí mnoho zajímavých kroužků.
Charita Sv.Anežky Otrokovice

Charita Sv.Anežky Otrokovice

2011. 12. 25.
Základním posláním Charity sv. Anežky Otrokovice je milosrdná pomoc potřebným lidem, jejich podpora a doprovázení. Potřebností se rozumí zejména situace, nebo stav ohrožení, tísně, krize, nouze, závislosti, nebo jiného oslabení či vyloučení člověka z běžného života a předcházení těmto stavům a situacím.
DOZP Barborka

DOZP Barborka

2011. 12. 20.
Sociální služby města Plzeň

Sociální služby města Plzeň

2011. 12. 08.
Domov pro seniory Radkova Lhota

Domov pro seniory Radkova Lhota

2011. 12. 06.
ČINNOST DOMOVA Domov pro seniory Radkova Lhota je zařízení určené pro celoroční pravidelnou péči o seniory, která spočívá především v zabezpečení ubytování, stravování, všestranné sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče včetně rehabilitace, rozvíjení kulturní a zájmové činnosti a zajištění podmínek pro důstojný život.
DZP Pržno

DZP Pržno

2011. 12. 05.
DZP Uherský Brod

DZP Uherský Brod

2011. 12. 05.
Obchodní akademie Kroměříž

Obchodní akademie Kroměříž

2011. 12. 05.

Příští »
NuovaEnergia Club

NuovaEnergia