VODA JE HODNOTA!
2009. 02. 26.
Objevili jsme teplou vodu za poloviční cenu: Inteligentní úspora! Je všeobecně známo, že voda je základem veškeré lidské činnosti, proto je třeba ji zachovat a chránit. Změna životního stylu, způsobená technologickým vývojem, a spotřebitelské návyky vzniklé díky nedostatečně informované výchově mají za výsledek závažné plýtvání.

Zároveň však tuto tendenci lze díky čím dál rozšířenějšímu environmentálnímu vzdělávání a díky novým technologiím zbrzdit a dokonce zvrátit.

Významnou část ročních energetických výdajů hotelů, kempů, sportovních zařízení, fitness center, ubytoven, nemocnic a jiných veřejných institucí činí účet za vodu a výdaje za energii nutnou k jejímu ohřevu.

NuovaEnergia může udělat mnohé pro sražení účtů za energii! (Až o 50%.) NuovaEnergia nabízí v západní Evropě již dobře zavedenou a funkční, nenákladnou a jednoduchou technologii (se snadnou instalací na kohoutky i sprchy), která smíšením vody se vzduchem v odpovídajícím poměru může ušetřit až 50% spotřeby vody, přitom šetří i příslušnou část další energie.
Zastupujeme společost AMFAG ,která systém svých úsporných perlátorů vyvynula pro trh v USA , kde v některých státech je v platnosti zákon o povinnosti úspory vody .
 
V Itálii a ve Španělsku už tyto nízkopropustné regulátory používá přes1 000 000 rodin!

Zpět nahoru
NuovaEnergia Club

NuovaEnergia