Dirbk kartu!
 „Nuova Energia“ NEC klubo energijos taupymo programos pagrindinė idėja yra stiprinti dalyvių ekologinio sąmoningumo požiūrį, perduoti naudingą informaciją efektyvios „namų ūkio energijos“ naudojimą vartotojams šioje srityje, kitais žodžiais tariant skatinti energijos efektyvumą.
 
Klimato apsaugai ir su ja siejamam energijos ūkiui mes turime visų pirma pripažinti svarbius energijos efektyvumo priotetus, kai materialus, trumparegiškas mąstymas turi būti pakeistas ilgalaikiu su gamta susietu mąstymu.
 
Šis tikslas nukreips Jus, visa kita ateis savaime  …

Tarptautiniai tyrimai rodo, kad maždaug 30 % naudojamos energijos susieta su vartojimu privačiame ūkyje (gyvenamieji namai); tačiau jeigu įtrauksime ir gamybai reikalingą energijos kiekį, tada mažiausiai 40 % energijos bus susiję su privačiu namų ūkiu.

Dėl oro taršos, kaip pernelyg didelio ir nepagrįsto energijos vartojimo, iššaukto globalinio atšilimo, kurio didžiulė pasekmė – staigi klimato kaita, kurią jaučiame patys ( ir tai tik pradžia!) – sudaro sąlygas mūsų gyvenimo žlugdymui. Jau keletą metų, dėdama dideles pastangas, Europos Sąjunga skatina efektyviai naudoti esamus energijos šaltinius, vartoti atsinaujinančią energiją ir rengia projektus, padedančius mažinti kenksmingų dujų išmetimą, pirmiausia anglies dioksido (CO2). Be to, mus, vartotojus jaudina energijos tiekimo privatizavimas ir nepaliaujamas energijos kainų kilimas, būdami sunkioje ekonominėje padėtyje negalime į tai nekreipti dėmesio.

Taupus energijos naudojimas yra išskirtinai svarbus aplinkosaugai (mažiau vartojimo = aplinkos apsauga), taip pat pasižymi dideliais materialiniais privalumais, kurie įtakoja visą ekonomiką.

Jus taip pat …


"Kiekvienas įžvalgus žmogus turi suvokti, kad taupus elgesys su energija nėra tik mūsų interesai, tačiau paprasčiausiai mūsų pareiga!"
 

NuovaEnergia Club

NuovaEnergia termékek