Pievienojieties!
Galvenā kluba „Nuova Energia Club NEC” pastāvēšanas ideja ir stiprināt dalībnieku uzskatus par vidi un nodot tālāk patērētājiem noderīgu informāciju par mājsaimniecībā patērētās enerģijas efektīvu izmantošanu jeb, citiem vārdiem sakot, veicināt energoefektivitāti.
 
Saistībā ar atmosfēras sasilšanas samazināšanas pasākumiem un ar tiem saistīto energosaimniecību mums kā pirmā prioritāte ir jāizvirza energoefektivitāte, pie kam materiālo un tuvredzīgo domāšanu jānomaina ar dabai draudzīgu un ilgtspējīgu domāšanu.
 
Šim mērķim jāvada arī jūs, tad arī pārējie sekos paši...

Starptautiskie pētījumi rāda, ka apmēram 30% no patērētās enerģijas ir saistīti ar patēriņu privātajās mājsaimniecībās (dzīvojamajās mājās). Ja mēs vēl pieskaitām ražošanai nepieciešamo enerģijas daudzumu, tad saistībā ar privāto mājsaimniecību vajadzībām tiek patērēti vismaz 40% no enerģijas apjoma.

Gaisa piesārņojums, kas ir rezultāts pārmērīgā un nepamatotā enerģijas patēriņa izraisītajai globālajai sasilšanai un tās nepārredzamajām sekām, tāpat jā jebkuras pēkšņas klimata izmaiņas, kādas mēs izjūtam uz savas ādas (un tas ir tikai sākums!), izposta ne tikai mūsu dzīves telpu, bet izposta arī mūsu dzīves apstākļus.        Attīstību ar atzīstamiem panākumiem ir pārņēmusi Eiropas Savienība, kas jau gadiem ilgi pieliek lielas pūles un īpašu uzsvaru uz efektīvu apiešanos ar pieejamajiem enerģijas avotiem, atjaunojamo enerģijas veidu izpēti un projektu izstrādi, lai samazinātu kaitīgo gāzu, to skaitā it īpaši oglekļa dioksīda, izmeti.     Turpmāk mūs kā patērētājus būtiski skars arī enerģijas privatizācija un nepārtraukta enerģijas cenu paaugstināšanās, ko mūsdienu grūtajā saimnieciskajā stāvoklī nevajadzētu atstāt bez ievērības.  

Taupīga enerģijas izmantošana ir svarīga ne tikai no vides aizsardzības viedokļa (mazāks patēriņš = vides aizsardzība), bet arī dod ievērojamas materiālās priekšrocības, kas ietekmē kopējo tautsaimniecību.

Arī jūs…


„Katram izglītotam cilvēkam ir jāatzīst, ka taupīga enerģijas izmatošana ne tikai ir mūsu interesēs, bet ir mūsu pienākums!”
 

NuovaEnergia Club

NuovaEnergia termékek