WODA JEST BEZCENNA!
2009. 02. 26.
Odkryliśmy ciepłą wodę, która kosztuje tylko połowę: Inteligentna oszczędność! Powszechnie wiadomo, że woda jest podstawą wszelkich działań ludzi, którą musimy chronić i zachować. Zmiana stylu życia z powodu szybkiego rozwoju techniki i zwyczaje konsumentów kształtowane w warunkach niedoboru informacji prowadzi do ogromnej rozrzutności.

Jednakże dzięki kształtowaniu postawy świadomego środowiska naturalnego oraz korzystając z nowych technologii obecną tendencję można zahamować lub wręcz odwrócić.

Pokaźną część rocznych kosztów mediów hoteli, obiektów sportowych, salonów fitness, koszar, szpitali i innych instytucji publicznych stanowią opłaty za wodę i za energię do jej podgrzania.

NuovaEnergia może znacząco pomóc w obniżeniu wysokich rachunków za media (nawet o 50%)!

NuovaEnergia oferuje prostą, w Europie Zachodniej już sprawdzoną i dobrze działającą - łatwą w zamontowaniu na baterie i natryski – technologię, polegającą na mieszaniu wody i powietrza w odpowiednich proporcjach, dzięki której można obniżyć zużycie wody nawet o 50%, a wraz z wodą i energię do niej zużytą.
Regulatory przepływu używa już przeszło 350 000 rodzin we Włoszech i w Hiszpanii!
 

Cofnij się

NuovaEnergia