Svečanosti
Radi se i o tebi!

Radi se i o tebi!

2009. 02. 27.
Na manifestacijama NuovaEnergia Kluba možeš da saznaš sve što te interesuje vezano za temu ekologije. Opasnosti nastanka globalnog zagrevanja, obnovljiva energija i energetska efikasnot, ekonomska kriza i ekološko poslovanje. O lokaciji i vremenu aktuelnih manifestacija članove kluba i saradnike ćemo obavestiti e-mailom.
Idemo i mi!

Idemo i mi!

2009. 02. 27.
Dobro došle su sve organizacije koje se bave zaštitom životne sredine i preduzetništva. Na ovoj stranici videće se opisi svih manifestacije, njihova lokacija i vreme, kako bi svako aktivno učestvovao u poboljšanju zaštite svoje okoline.

NuovaEnergia Club

NuovaEnergia