Sodeluj z nami

 

Bistvo programa za energetsko učinkovitost NuovaEnergia Club „NEC” je krepitev okolju prijaznega pogleda udeležencev, posredovanje koristnih informacij, ki zadevajo porabnike, na področju učinkovite porabe energije, torej: spodbujanje k energetski učinkovitosti..

Pri zaščiti klime in s tem tesno povezani energetiki moramo gledati predvsem energetsko učinkovitost, ki je odločilne pomembnosti, in kratkoročno materialno razmišljanje moramo zamenjati z dolgoročnim razmišljanjem, ki je bližje naravi.

Ta cilj naj vodi tudi tebe, vse drugo bo prišlo samo od sebe…

Po mednarodnih raziskavah poraba občinstva (domača poraba) znaša 30% uporabljene energije, če pa upoštevamo tudi energijo, ki je potrebna za proizvodnjo izdelkov, ki se v gospodinjstvih uporabljajo, je najmanj 40% porabe energije povezano z gospodinjstvi.

Globalno segrevanje, ki ga povzroča onesnaževanje ozračja zaradi pretirane in neutemeljene porabe energije in njegove nepredvidljive posledice – kot spremembe klime, ki jo tudi sami čutimo na lastni koži (in to je le začetek) – razen tega, da nam uničijo življenje, onemogočajo  tudi pogoje, ki so za življenje potrebni. Prepoznavajoč ta dejstva, si Evropska unija že vrsto let s posebno pozornostjo prizadeva za izdelavo projektov za bolj učinkovito porabo obstoječih virov energije, raziskavo obnovljivih energetskih virov in za zmanjšanje emisije škodljivih plinov, predvsem ogljikovega dioksida (CO2). V nadaljnjem privatizacija energije in stalno povečanje cen energije nas porabnike prizadeva, ker dandanes v težki gospodarski situaciji ni mogoče teh dejstev spregledati.

Varčevanje z energijo je pomembno ne samo iz okoljevarstvenega vidika (manjša poraba = varstvo okolja), temveč pomeni pomembno finančno prednost za celotno gospodarstvo.

Tudi zate...

 


"Vsi zdravo razmišljajoči ljudje morajo priznati,
da je varčevanje z energijo ni le naš interes,
temveč enostavno naša obveznost!"


NuovaEnergia Club

NuovaEnergia termékek