László Ervin: kar je dobro za našo biosfero, je dobro tudi za nas
2009. 03. 14.
László Ervin (76 let starosti), filozof se bojuje za skupne upore civilnih in znanstvenih skupin, katerih mnenje je, da se je še vedno mogoče izogniti globalnega katekizma, seveda če se je večina nas zmožna odpovedati lastnih interesov, da bi obdržali razvoj prihodnosti.

HVG: Prišli smo do trenutka ko se je potrebno odločiti, še vedno ne vemo pa ali je prvo desetletje 21. stoletja zadnje desetletje starega sveta, ki se razpada ali pa je to nova dekada čisto novega sveta – piše v nedavno objavljeni knjigi. "Kolega", James Lovelock britanski znanstvenik, oče Gaia-hipoteze, ki meni, da se je svet že odločil, ter se vsekakor razpada. Kako resno naj na te teorije gledamo, medtem ko dejstva kažejo, da se na primer govorice o novem tisočletju niso uresničile?

L. E.: V kolikor ima Lovelock prav, ne moremo storiti ničesar.  A nikakor ni sigurno, da se nahajamo že v zadnji fazi. Ne glede na to pa številni fiziki in tudi mistiki menijo, da bo leto 2012, leto velikih sprememb. Astrologi menijo, da bodo dejanja sonca izredno močna, ter bo celo potrebno za nekaj jesenskih dni  zaustaviti letalski promet. To o čemer govorim jaz ni niti več niti manj, kot pa to, da se v vsaki družbi zgodijo nagle spremembe, ko se razvije kritična nestabilnost neke vrste. Kdo je na začetku leta 1989 lahko vedel kaj se bo zgodilo na vzhodnem delu Evrope jeseni istega leta? Upati v to, da bodo te globalne spremembe po nekem čudežu vplivale pozitivno na človeštvo je izredno neodgovorno. Ni nobene garancije, da če pride do velikih sprememb, bo te spremembe človeštvo preživelo.

HVG: Ali ne menite, da medtem ko  je v znanstvenih krogih tema klimatskih sprememb, globalne krize vedno bolj popularna, postajajo ostali ljudje vedno bolj nezainteresirani ko gre za to temo?

L. E.: Gandhi je povedal izredno pametno, če nekdo pravi nekaj novega najprej za to ni zanimanja, nato pride do napada ter pa se pove, da smo to vedno vedeli. Napad je že končan, in jaz vidim in upam, da občutljivost na temo raste. Človeštvo v stanju moderne kulture deluje že več kot 10 tisoč let. Nekaj časa smo uspevali popravljati svoje napake s pomočjo moderne tehnologije, a zelo hitro se bomo nahajali na točki ko več to ne bo mogoče. V preteklosti smo menili, da če umazano vodo ulijemo v reko, bo ta izginila, če premog zakurimo bo iz tega nastala megla. Nato smo nekako zaključili, da je vse medsebojno povezano, ter bo vse kar se na tej zemlji dogaja na nas v nekakšni obliki vplivalo. Naloga naše generacije je, da postavimo razvoj zemlje nazaj.

HVG: Ali si lahko zamislite, da bi lahko prišlo do radikalnih sprememb v pozitivno smer le z tem, da se družba napolni z temi misli, ali pa globalno krizo pravzaprav potrebujemo?

L. E.: Bojim se zadnje navedenega in upam v prej omenjeno. Če krizo počakamo bo veliko težje kaj storiti, kakor da poskušamo nekaj narediti sedaj.

HVG: V vaših delih ter na vaših predavanjih se velikokrat oddaljite od eksaktne znanstvenosti, ter svoje poglede postavite na tako rečeno spiritualno raven. S čimer si razlagate, da Vas znanstveni krogi vzamejo resno ter vaše delo podpirajo?

L. E.: Jaz pravim samo, da v naravi obstajajo procesi- ki tudi če to tako vidimo- ne delujejo na podlagi slučajne logike. Pravzaprav nisem profesionalen filozof. Ne zanima me kaj drugi menijo o meni, zanima me le kaj jaz menim da je resnica, da je resničnost. Osebi pravim, da sem homo, ki bi rad bil sapiesns.

HVG: Na podlagi vaših teorij je razvidno kakor, da ste izdelali neke vrste novo vero, ki temelji na naravno-znanstvenih stebrih...

L. E.: Sam v tradicionalnem smislu nisem veren, ne verjamem v osebnega boga, ki je nadnaraven, moja teorija se kar težko zavrne saj je osnovana na podlagi najnovejših znanstvenih raziskav. V kvantum-fiziki je prišlo do iznajdbe ne-lokalnosti, dokazano je, da med med dvema medsebojno celo več deset tisoč kilometrov oddaljenima kvantum-delčkoma povezava obstaja. Zadnjih 10-15 let je prišlo na dan, da v živem svetu obstajajo podobni vplivi ter prav tako v univerzi. Tudi v psihologiji je pojava znana že veliko časa pojavapri kateri sta dvojčka oddaljena, ter čutita kaj se dogaja z bratom ali sestro. Menim, da na svetu ljudje imamo medsebojno povezavo, tudi če nimamo takšnih moči. Take in podobne stvari največkrat znanstveniki označijo za slučajne primere ali pa za primere za katere ni razlage. Jaz menim, da je razlage potrebno poiskati. Po moji teoriji ljudi ovezuje polje informacij, ki si ga lahko razlagamo kot na primer moč gravitacije ali elektro-magnetsko polje, vplive the ne vidimo z očmi as vplive the vsi čutimo.

HVG: V moderni, zahodni družbi večina ljudi ne verjame v nadnaravne moči, vendar menijo, da je narediti dobro zelo dobro tudi z ljudmi, ki jih ne poznaj. Zakaj menite, da je potrebno spiritualnost in varstvo okolja povezati?

L. E.: Na svet lahko gledamo izredno racionalno, in tudi izredno induktivno.  Izredno zanimivo je, da če se napotimo iz katerekoli smeri bomo prišli do istega spoznanja. Menim, da ni velikih nasprotnosti med svema svetoma: vere so rejen ravno zaradi spiritualnih in kar vidimo le dandanes veliko kasneje tudi zaradi nekakšnih znanstvenih spoznanj. Do takrat ko ljudje živijo glede na smernice Adam Smith-a in Darwina, glede na katere če zbiram zase je to dobro tudi za druge, ne moremo doživeti velikih sprememb. Vedno večje število ljudi razume, da je ravnotežje našega sveta izredno občutljivo ter se lahko izredno enostavno poruši, v globalnem sistemu imamo vsi svojo vlogo.  Veliko ljudi, da vse od sebe čeprav niso sigurni, da te njihove samostojne akcije pozitivno vplivajo. Mneim, da kar je dobro za nađo biosfero, je dobro tudi za nas.

HVG: Medtem ko ste veliki nasprotnik nacionalizma, tistega nacionalizma, ki razmišlja v direktnih vrednosti ene države enega naroda, ste svojo globalno množico možganov – mogoče celo s poudarkom na vaše madžarstvo- imenovali Budapest Klub?

L. E.: Že od začetka sem bil član Kluba Rim, ki preiskuje možnosti preživetja človeštva in sem sam predlagal, da ustanovimo organizacijo, ki bi jo lahko spoznalo več ljudi. Imel sem idejo uvesti pisatelje, umetnike, verske vodje v skupno delo. Na moje smernice je Antallova vlada reagirala izredno pozitivno, in tako se je naša organizacija leta 1993 rodila pod imenom Sklad Madžarske Kulture. Prvo zasedanje Rimskega Kluba je bilo v Rimu, tako je prišlo do imena, mi pa smo se najprej sestali v Budimpešti, tako smo postali Budapest Klub. Menim, da je ime izredno dobro, saj ime Budapest po svetu pomeni kreativnost.

HVG: Vaše ime je navzoče pri številnih organizacijah kot ustanovitelj ali donator. Če Vi ne bi bili strokovnjak sistematskih teorij, bi tudi potem lahko sledili delu in rezultatom teh številnih glav?

L. E.: Nedavno smo zaprosili nemško organizacijo, za koordinacijo delovanja naših delovnih skupin. Menimo, da je izredno pomembno, da smo v stiku z vrstnimi različnimi skupinami ljudi, ki ustanavljajo različne skupine saj nikoli ne vemo katera bo prav tista, ki bo lansirala tisti tornado iz katerega bi lahko prišlo do večjih sprememb. Budapest klub jre navzoč v vsaj 15.ih državah in približno vsaka pol leta izdajamo svoje poročilo, a tudi upamo v svojo univerzo, ki je v fazi ustanove.

HVG: Ne menite, da bi lahko klub Budapest zaradi politične enostranskosti napadali? Ustanovitelji sklada, ki s klubom upravljajo so na primer -  Vitányi Iván, Zwack Péter, Hankiss Elemér - , ki v številnih očeh predstavljajo levo liberalno stran.

L. E.: Ustanova našega kluba je že zgodovina. Zgoraj omenjene osebe so vsi moji osebni prijatelji in v času ustanavljanja sem potreboval tri ustanovitelje, niti nisem vedel- in me tudi ni zanimalo- v kateri smeri politizirajo. Desna in leva razdeljenost je ena izmed zaostalih smernic in teorij, glede na katere bi mi radi pokazali nekaj novega.
Vir: HVG.HU

Nazaj gor
NuovaEnergia Club

NuovaEnergia