Partneri/Sponzori
Dodávateµom pre našu spoločnos» je výrobca produktov na úsporu vody s medzinárodným renomé AMFAG  S.p.A.
 
Po dobytí trhov za oceánom a v západnej Európe, sa tieto produkty aj u nás čoskoro stanú známym vďaka úzkej spolupráce s NuovaEnergia SK, s.r.o.
 
Kvalitný materiál a špičkové technológie, dôverne známy dizajn MADE IN ITALY (batérie, kúpeµňa) sú garantom vysokej kvality.
 

V Taliansku a Španielsku uľ viac ako 350.000 rodín pouľíva nízkoprietokové perlátory!


NuovaEnergia termékek