Užitočné tipy
V kuchyni

V kuchyni

2009. 03. 06.
Ešte predtým, kým nevznikne určité nedorozumenie: prejsť na energetický účinný spôsob života neznamená, že sa musíte vzdať svojho doterajšieho komfortu alebo že by ste museli platiť tisíce EUR. Niekoľkými jednoduchými radami dokážete významne obmedziť svoje výdavky na domácnosť.
Tepelná izolácia

Tepelná izolácia

2009. 03. 06.
Vedeli ste, že pri jednom bežnom obytnom dome pomocou vhodnej izolácie môžeme dosiahnuť úspory až 580 EUR ročne?
Nabíjačky batérií

Nabíjačky batérií

2009. 03. 06.
Jedna dôležitá poznámka, ktorá sa týka nabíjačky batérií (notebooky, hry, mobily, atď.).
Elektrické zariadenia a „Stand by”

Elektrické zariadenia a „Stand by”

2009. 03. 06.
Naše elektrické zariadenia v pohotovostnom stave (Standby) dosahujú takú ročnú spotrebu energie, že sa na celkovej spotrebe elektrickej energie v domácnosti podieľajú až 10%.
Klimatizačné zariadenia

Klimatizačné zariadenia

2009. 03. 06.
V súčasnosti sú už veľmi rozšírené a táto tendencia ďalej narastá, čím sa zvyšuje aj globálna spotreba energie. Nakoľko tieto zariadenia spotrebujú toľko energie – ak nie viac – ako chladnička alebo elektrické kachle, musíme byť obozretní pri ich používaní a osvojiť si niekoľko dobrých rád na ich správne používanie.
Vykurovanie

Vykurovanie

2009. 03. 06.
Nezávisle na tom, aký spôsob vykurovania používate, pre zvýšenie energetickej účinnosti je potrebné predovšetkým vhodne utesniť dvere a okná. Prostredníctvom tepelnej izolácie môžete ušetriť až 30-40% nákladov na vykurovanie.
Osvetlenie v domácnosti

Osvetlenie v domácnosti

2009. 03. 06.
Energia využívaná na osvetlenie v našej domácnosti sa podieľa približne 12% na poplatkoch za elektrickú energiu.
Tipy do kúpeľne

Tipy do kúpeľne

2009. 03. 06.
Kúpeľňa je druhým takým miestom v domácnosti, kde sa často plytvá s energiou.
Zaobchádzanie s odpadom

Zaobchádzanie s odpadom

2009. 03. 06.
Rôzne druhy domáceho odpadu (sklo, plast, kov, papier, zvyšky potravín) je potrebné roztriediť, aby jeho zber a recyklácia bola čo najjednoduchšia!
Šetrenie energie a ochrana životného prostredia v domácnosti

Šetrenie energie a ochrana životného prostredia v domácnosti

2009. 02. 28.
Ekologická stopa ľudstva je o 30 percent väčšia, ako je to dlhodobo udržateľné na Zemi. Túto tézu, ktorá sa nám môže zdať príliš vedecká, čoskoro pocítime aj na vlastnej koži.
Šetrime energiou

Šetrime energiou

2009. 02. 27.
Energetická kríza, ktorá vznikla v západnej Európe, nám pripomína zápas s neustále rastúcimi cenami ropy z polovice 70. rokov. Súčasná globálna kríza neodvratne vedie k podstatnému zvyšovaniu cien, s čím budú všetci rok čo rok skonfrontovaní.
Domáce spotrebiče

Domáce spotrebiče

2009. 02. 25.
Podľa možnosti používajte úsporné chladničky a iné domáce spotrebiče s označením A alebo A+ , A++! Moderné domáce spotrebiče spotrebujú oveľa menej energie (až o 50%), ako staršie typy. Tieto moderné a úsporné zariadenia sú síce trochu drahšie, ale pomerne rýchlo sa vráti cenový rozdiel.

NuovaEnergia