EKO-Škola, EKO-Škôlka

Celonárodný ekologický a energeticky účinný program

 

Vážení návštevníci tejto stránky!

 

 

 

 

-         zmena životného štýlu detí, aby už od najútlejšieho veku rozmýšľali ekologicky a konali v záujme zabezpečenia zdravého životného prostredia pre svoju budúcnosť

-         prostredníctvom detí a ich rodičov, šírenie ekologického povedomia medzi ďalším obyvateľstvom

-         vďaka úspore energie zníženie produkcie CO2 a tým aj spomalenie globálneho otepľovania

 

 

Firmy a inštitúcie, ktoré už využívajú naše produkty, dosiahli vďaka nižšej spotrebe vody ( až o 50%) niekoľkotisícovú úsporu nákladov.

 

 

Stačí vyplniť priložený Dotazník, a zaslať ho na adresu našej firmy info.sk@nuovaenergia.eu. Zástupcovia našej firmy Vás radi navštívia a osobne predvedú účinnosť našich produktov.

         Hospodárenie s energetickými zdrojmi nie je len našim záujmom, ale povinnosťou !

 

Zúčastniť sa nášho programu je veľmi jednoduché:

Vyzývame preto zástupcov inštitúcií, ktorí sú kompetentní rozhodovať o režijných výdavkoch týchto ustanovizní, aby nás kontaktovali. Ponúkame veľmi jednoduché, finančne nenáročné a pritom veľmi efektívne riešenie za veľmi výhodných platobných podmienok.

-         zníženie ročných režijných nákladov vynaložených na spotrebu energie  v r.2012 na polovičnú úroveň predchádzajúcich rokov  v materských školách, základných, stredných a vysokých školách a ich internátoch  formou zavedenia energeticky účinných opatrení ( úspora nákladov na vodné a stočné a nákladov na spotrebu elektrickej energie na ohrev teplej vody)

Firma NuovaEnergia SK, s.r.o. zavádza od 01.06.2012 Celonárodný ekologický a energeticky účinný program orientovaný na školy, ktorého hlavným cieľom je najmä:


NuovaEnergia termékek