Európska sonda odfotila záhadný pozdĺžny kráter na Marse
2010. 09. 02.
Európska sonda Mars Express získala podrobné snímky krátera s nezvyčajným tvarom. Vedci si nie sú istí, ako vlastne vznikol.

 Orcus Patera je nepravidelná eliptická priehlbenina. Nachádza sa neďaleko rovníka na východnej pologuli červenej planéty, zhruba v polovici medzi sopkou Olympus Mons, najvyššou horou

 
 slnečnej sústavy, a takisto známou sopkou Elysium Mons. Orientovaná je zo severo-severovýchodu na juho-juhozápad a meriapribližne 380 krát 140 kilometrov. Jej okraj vyčnieva 1800 metrov nad úroveň okolitej krajiny, dno naopak leží 400 až 600 metrov pod ňou.

 

Výraz „patera“ (latinské označenie plytkej nádoby na pitie, akú používali starí Rimania sa zväčša používa pre zložité či nepravidelne tvarované vulkanické krátery. V prípade Orcus Patera však vôbec nie je jasné, či ide o vulkanický útvar.

 

Ako prvá alternatíva sa ponúka najčastejšia príčina vzniku planetárnych kráterov – dopad vesmírneho telesa na povrch. V prípade Orcus Patera mohlo spočiatku ísť o veľký viac-menej kruhový dopadový kráter, ktorý následne zdeformovali tektonické pohyby. 

 Inou možnosťou je erózia viacerých za sebou zoradených dopadových kráterov. Podobné, ešte zreteľné, útvary sú známe na viacerých planetárnych telesách, vrátane Mesiaca.

 

 

Najviac
 
 odborníkov sa však pri Orcus Patera prikláňa k názoru, že je to veľký kráter, ktorý vznikol šikmým dopadom vesmírneho telesa, azda pod uhlom necelých päť stupňov. Na tektonické sily zasa poukazuje výskyt pomerne vysokého počtu priepadlín (graben), pripomínajúcich zlomové údolia. Široké sú až 2,5 kilometra a zhruba východozápadným smerom pretínajú okraj Orcus Patera. Na jej dne sa veľké priepadliny nevyskytujú, zrejme sú prekryté nánosmi – je tam však mnoho malých.

 

Spolu s vrásami dokladajú pôsobenie tektonických síl, v prvom prípade rozťahovacích, v druhom

 
 stlačovacích. Na druhej strane je takých terénnych znakov veľa po celom Marse, takže ich prítomnosť v Orcus Patera nemusí súvisieť s jej vznikom. Záhada pretrváva.

 


Späť
NuovaEnergia