Kuriózna dedina v Chorvátsku: Bocianov tu žije viac ako ľudí!
2010. 06. 22.
Čigoč je malá chorvátska dedina, v ktorej žije viac bielych bocianov než ľudí. Podľa počtu hniezd má toto miesto najpočetnejšiu populáciu bocianov v Európe.

 Európska organizácia na ochranu prírody Euronatur preto už v roku 1994 vyhlásila Čigoč za prvú európsku dedinu bocianov.

Vďaka prírodným podmienkam si temer na každom dome alebo stajni bociany robia hniezda a je ich viac než ľudí. V 45 hniezdach býva totiž vyše 200 bocianov a v 70 domoch je iba asi 20 občanov, čo vypovedá o harmonickom vzťahu človeka a prírody.
Dedina Čigoč sa nachádza v Prírodnom parku Lonské pole. V dedine je tiež drevený dom zariadený ako informačné centrum tohto parku. Návštevník v ňom môže vidieť tradičnú stolársku dielňu a etnovýstavu náradia miestnej dedinskej domácnosti v minulosti. Každý rok v poslednú sobotu júna sa v Čigoči koná oslava pod názvom Deň bocianov.


Späť
NuovaEnergia