Na Marse bol rozsiahly oceán
2010. 06. 22.
Podľa vedcov niekdajšie delty a povodia riek nachádzajúce sa na Marse majú podobné vyvýšeniny, čo naznačuje, že sa tam nachádzala súvislá hladina vody.

 Pred viac ako 3,5 miliardami rokov bola viac než tretina planéty Mars pokrytá rozsiahlym oceánom, ako uvádza štúdia publikovaná v časopise Nature Geoscience. Hoci predchádzajúce výskumy naznačovali možnú prítomnosť oceánu na Marse, doteraz o tom neexistovali jednoznačné dôkazy.

Gaetano Di Achille a Bryan Hynek z University of Colorado viedli tím, ktorý analyzoval rozloženie niekdajších naplavenín delt a povodí riek Marsu. Ich výskumy naznačujú, že v mnohých deltách sa nachádzajú podobné vyvýšeniny. Autori tvrdia, že tieto delty formovali prstenec okolo pobrežia, čím poskytovali silnú oporu rozsiahlemu a starému oceánu na rovine nachádzajúcej sa na severnej pologuli planéty Mars. Vyvýšeninu, ktorá obkolesuje pobrežie, posilňujú aj usadeniny pochádzajúce z povodí starobylých riek, čo naznačuje súvislú hladinu vody na Marse. "Naše výsledky podporujú hypotézu, že v začiatkoch planéty Mars sa sformoval oceán, ktorý tvoril súčasť aktívnej hydrosféry na celej planéte," uzavreli vedci.


Späť
NuovaEnergia