Najstaršie pyramídy sú v Bosne! Môžu mať až 26-tisíc rokov
2010. 09. 02.
Jedna z nich, Pyramída Slnka, je dokonca podľa vedcov aj najväčšou na svete.

 Najstaršie známe pyramídy na svete

 
 sú v Bosne. Zhodlo sa na tom 90 percentexpertov
 
 na pyramídy z celého sveta. Dodali tiež, že bosnianske pyramídy sú zároveň tými najväčšími. Archeológovia odhalili päť pyramíd zarastených trávou, o ktorých si ľudia dlho mysleli, že ide len o príliš súmerné kopce.

 

Ich vek odhadujú na 12-tisíc až 26-tisíc rokov. Tento rok pribudli do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Údolie bosnianskych pyramíd zahŕňa Pyramídu Slnka (najväčšia a najstaršia na svete), Pyramídu Mesiaca, Pyramídu Lásky, Pyramídu Zeme a Pyramídu Draka.

 


Späť
NuovaEnergia