Nový distributor na Slovensku!
2014. 01. 05.
Od 1. januára 2014, preberá vąetky obchodné aktivity pri predaji na Slovensku, obchodná spoµočnost EnTrade SK s.r.o., ktorá sa stává výhradným distribútorom naąich prvotriednych produktov v oblasti ąetrení vody!


Späť
NuovaEnergia