Roztápanie himalájskych ľadovcov bude mať rozličný vplyv na život
2010. 06. 22.
Topenie ľadovcov v Himalájach bude mať na povodia piatich najväčších riek v tomto regióne rozličný vplyv. Vedci hovoria o nedostatku potravín, ktoré ohrozí 67 miliónov ľudí.

 Roztápanie týchto ľadovcov, ktoré je jedným z dôsledkov globálneho otepľovania, znižuje celkový objem vody v riekach prameniacich v týchto veľhorách. Vedci po analýze všetkých údajov dospeli k záveru, že najväčšiu hrozbu predstavuje pre obyvateľov povodí riek Brahmaputra a Indus. Z výsledkov štúdie publikovanej včasopise  Science vyplýva, že v povodí rieky Brahmaputra bude nedostatkompotravín 

 v dôsledku roztápania ľadovcov ohrozených až približne 34,5 milióna obyvateľov a v povodí Indusu 26,3 milióna ľudí. V povodí Gangy a Jang-c'-ťiang nebudú tieto dôsledky klimatických zmien
 
 také výrazné, keď nedostatok potravy hrozí 7,1 milióna ľuďom v povodí rieky Jang-c'-ťiang a 2,1 milióna obyvateľom povodia Gangy. V prípade rieky Chuang-che dokonca odborníci vypočítali, že jej povodie bude schopné uživiť o približne tri milióny ľudí viac
 
 než v súčasnosti.

 


Späť
NuovaEnergia