V Tichom oceáne objavili novú prírodnú krásu, takmer nedotknutý koral
2010. 06. 30.
Americkí biológovia objavili v lagúne takmer nedotknutý koralový útes. V korale žije skoro 90 druhov rôznych rýb a stane sa vzorom pre obnovu ďalších útesov.

 Americkí biológovia zo San Diego State University objavili v lagúne na pobreží odľahlého, neobývaného atolu Caroline Island, ktorý je súčasťou súostrovia Line Islands patriaceho k tichomorskému štátu Kiribati, takmer neporušený koralový útes. Ten by mohol slúžiť ako vzor pre projekty obnovy koralových útesov v celom Tichom oceáne.

V takmer úplne uzavretej lagúne s dĺžkou šesť kilometrov žijú početné populácie lastúrnika druhu Tridacna maxima, žraloka čiernoplutvého (Carcharhinus melanopterus) a ohrozenej pyskatcovitej ryby druhu Cheilinus undulatus. Celkovo vedci napočítali v lagúne 89 druhov rýb a taktiež veľké množstvo bezstavovcov. Koraly pokrývajú až 62 percent celkovej plochy lagúny, pričom niektoré kolónie majú v priemere viac ako tri metre.

Naopak mnohobunkové riasy pokrývajú menej ako jedno percento lagúny, čo je spôsobené pravdepodobne vysokým počtom koralov a rýb živiacich sa rastlinnou potravou. Vedci vo svojom článku uverejnenom v časopise PLoS ONE zdôrazňujú potrebu ochrany tohto atolu, ktorého lagúna slúži ako útočisko pre mladé ryby.


Späť
NuovaEnergia