VODA JE VZÁCNOSŤ!
2009. 02. 26.
My sme objavili teplú vodu, ktorá stojí iba polovicu: toto je inteligentné šetrenie! Je všeobecne známym faktom, že voda je základom pre každú ľudskú činnosť, ktorú musíme chrániť a šetriť. Zmena životného štýlu ľudí v dôsledku rýchleho technického rozvoja, ako aj nesprávne návyky spotrebiteľov zapríčinené ich nedostatočnou informovanosťou, majú za následok značné plytvanie zdrojov.

Avšak vďaka čoraz širšej ekologickej informovanosti verejnosti a pomocou nových technológií sa tento trend dá zabrzdiť, aj zvrátiť.

Na ročnom rozpočte hotelov, kempingov, športových zariadení, fitnesov, kasární, nemocníc a iných verejných zariadení sa vo významnej miere podieľajú poplatky za vodu a za energiu, ktorá sa používa na ohrev vody.

NuovaEnergia dokáže veľa pri znížení poplatkov za energiu! (až 50%)

NuovaEnergia ponúka už v západnej Európe veľmi osvedčenú a dobre fungujúcu technológiu, ktorá sa dá ľahko namontovať na vodovodné batérie a sprchy pri nízkych nákladoch a ktorá pomocou zmiešania vody so vzduchom v potrebnom pomere dokáže znížiť spotrebu vody až o 50%, ako aj energiu potrebnú na ohrev vody.
V Taliansku a Španielsku už viac ako 350.000 rodín používa nové perlátory.

Späť
NuovaEnergia